Обществени консултации

Проект на Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете в Република България за 2021 г.

Проектът на Доклад представя информация за развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България през 2021 г.  

Изложени са извършените дейности и постигнатите резултати в петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г.: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решение; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма

Отчетена е също дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет за 2021 г., като орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество. Представена е информация относно извършеното от Министерството на труда и социалната политика в процеса на координиране на политиката.

В съответствие със Закона за равнопоставеност на жените и мъжете Министерството на труда и социалната политика координира изготвянето на проекта на доклад. В него се съдържа предоставената от ангажираните институции и организации информация за изпълнението на мерки, дейности и инициативи, включително заложени в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2022 г.


Дата на откриване: 22.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари