Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 240 от 2019г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

Министерство на правосъдието предлага изменение и допълнение на правителственото постановление, касаещо Националния механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество.

С постановлението вече съществуващият Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона се привежда в съответствие с настоящата структура на Министерския съвет, приета с Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 13 декември 2021 г. (ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), като за съпредседател на Съвета за координация и сътрудничество се определя министърът на правосъдието.

Разширява обхватът на областите, обект на мониторинг, като се добавят медийният плурализъм и други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимосвързаност и взаимоограничаване. По тази начин ще се постигне цялостно проследяване и единно докладване за постигнатия напредък по изпълнението на всички мерки и дейности в рамките на Европейския Механизъм за върховенство на правото.

 

 


Дата на откриване: 23.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари