Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с ПМС № 34 от 14.02.2007 г.

             

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти е изготвен с цел създаване на процедура за избор на оценяваща организация, която да измерва резултатите от действията на промоционалната програмата.
         Предвижда се извършването на оценките от действията да се възлага на външна независима организация с експертен опит в дадената област, избрана в съответствие с разпоредбите, приложими в съответната държава-членка, включващи и критериите, на които трябва да отговаря избраната оценяваща организация. Това инициира създаването на разпоредби в горепосочената Наредба за избор на оценяваща организация.
         Процедурата за избор на оценяваща организация следва процедурата за избор на прилагаща организация като се осъществява чрез конкурс от предлагащата организация по програмата. Кандидатите трябва да притежават технически и финансов капацитет и експертен опит при реализиране на дейностите по оценяване. Предлагащата организация предоставя в МЗХ цялата документация от конкурсната процедура за избор на оценяваща организация, след което министърът на земеделието и храните одобрява или отхвърля избраната организация от предлагащата организация по предложение на Постоянната консултативна комисия за избор на промоционални програми.


Дата на откриване: 5.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари