Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса и за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г.

 Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса и за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса (обн., ДВ, бр. 16 от 2020 г.)

 С приемането на проекта на решение ще бъдат актуализирани данните на тол сегментите, по отношение на автомагистралите, и пътищата от първи и втори клас, включени в Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса.

Материалът се публикува за обществено обсъждане, на основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК.


Дата на откриване: 1.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 1.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари