Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проектът на акт е изготвен във връзка с настъпили нормативни изменения и внедряване на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Очакваните резултати от предлаганите промени са:

  • създаване на яснота и ред при първоначалното разпределяне на образователните акаунти;
  • подаване на актуални, точни и коректни данни с оглед финансирането на институциите;
  • създаване на единна информация за децата/учениците за целия период предучилищно и училищното образование;
  • регламентиране на осигуряването на достъпа на учениците до образователния домейн на МОН;
  • подобряване на процесите по водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 4.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари