Обществени консултации

Наредба за ИД на Наредба № Із-2815/07.11.2011г. за реда за осъществяване наразрешителна и контролна дейност на търговци,извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

С промените ще се облекчи административната тежест за лицата, извършващи търговска дейност по смисъла на наредбата. Целите на проекта са оптимизиране на административното обслужване и контрол, осъществявани от органите на ГДПБЗН, и облекчаване на търговците, участници в процедурата по издаване на разрешения за съответните дейности.


Дата на откриване: 8.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари