Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН по Закона за държавните такси

Тарифа 11 за таксите, които се събират в системата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси е нормативният акт, с който агенцията определя таксите свързани с предоставяне на различни видове административни услуги, както и таксите свързани с дейности по осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, вземане и изпитване на проби от течни и твърди горива, такси свързани с издаване на разрешения за оценяване на съответствието на продуктите, дейности свързани с осъществяване на метрологичния надзор, издаване на удостоверения и лицензии на икономическите оператори за дейности от компетентност на ДАМТН. Необходимостта от изменение и допълнение на Тарифа 11 е с цел тя да бъде адаптирана към измененията в останалото законодателство, което прилага ДАМТН. Измененията и допълненията ще засегнат дейности от компетентността на четири дирекции към ДАМТН, а именно: Главна дирекция "Метрологичен надзор", Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива", Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" и Дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието". 


Дата на откриване: 7.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 7.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари