Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

Предложените изменения целят привеждане в съответствие с европейските актове, регламентиращи предоставянето на регионална инвестиционна помощ - Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията , приетите от Европейската комисия Насоки за регионалната държавна помощ, одобрената от Европейската комисия Карта на регионалните помощи в България (приложима от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г.) с оглед прилагането на предвидената с разпоредбите на ППЗНИ схема за регионална инвестиционна помощ, както и съобразяване на измененията в Закона за насърчаване на инвестициите. Предложенията също така фокусират подкрепата към инвестиционни проекти в икономически дейности от реалния сектор с по-висока добавена стойност, доразвиват предвижданията относно насърчаването на проекти за обучение и са в съответствие с практиката по прилагането на правилника. 


Дата на откриване: 8.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 7.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари