Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Причините за разработване на проекта на наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса са свързани с необходимостта от отразяване в пакета дейности, заплащан от бюджета на НЗОК на включването на нов вид изследване, свързано с диагностиката на коронавирусната инфекция, с които да бъде разширен обхватът на утвърдените към настоящия момент дейности по диагностика на населението. В рамките на медико-диагностичните изследвания, които могат да бъдат извършвани след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ се предлага включването на специализираното изследване „Бърз антигенен тест за коронавирус“. 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg delovodstvo@mh.government.bg

 


Дата на откриване: 12.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юли 2022 г. 23:24:21 ч.
Toni1

Да бъде добавен и ПСР тестът

В наредбата да бъде добавен и ПСР тестът (изследване по метода на полимеразно верижна реакция) за коронавирус, защото той е много по-точен и достоверен от бързия антигенен тест. Освен това той влизаше в пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, преди края на извънредната епидемична обстанова, но няма обоснователна причина да бъде изключен от него в условията на поредната вълна от Ковид-19.