Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Целта на предложените изменения в наредба № 10 от 2014 г. е да се осигури рационален дневен режим, включващ и седмично учебно разписание, който да е съобразен с особеностите на подрастващия организъм и висшата нервна дейност в съответната възраст, така че да се осигури оптимална работоспособност на базата на балансирано натоварване през учебния ден, при минимална степен на умора и недопускане настъпването на преумора, със съответните негативни последици за детското здраве.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 15.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари