Обществени консултации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за изменение и допълнение на Постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност

С Протокол № 8 от заседание на Министерския съвет от 23.02.2011 г. е приет План за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и националната мрежа на държавната администрация.

С постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. се създаде Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност чрез интеграция на съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерския съвет и Електронната съобщителна мрежа /ЕСМ/ към Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни сиситеми”.
В Плана за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и националната мрежа на държавната администрация се предвижда технологичното интегриране да се извърши в периода 2011 г. – 2013 г..
Към настоящият момент е изготвен и одобрен Проект за технологично интегриране на мрежите, техническо решение и план-график за изпълнението.
Дейностите по реализацията на техническото решение, съгласно приетия проект, следва да бъдат изпълнени през периода 2012 г. – 2013 г.
За технологичното интегриране на ЕСМ и НМДА са необходими средства от централния бюджет, разпределени по години, като за 2012 г. са предвидени целеви средства в размер на 3 450 000 лв, за които има утвърдена от министъра на финансите, финансова обосновка, изх. № 04-18-287/21.06.2011 г.
С Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност се осигуряват необходимите средства за оптимизиране на мрежовото оборудване, оптичната свързаност и обединението на средствата за наблюдение и управление в състава на двете мрежи в изпълнение на приетия от Министерския съвет План за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и националната мрежа на държавната администрация.
 
Лице за контакти:
Ирина Савчева–Иванова,
Старши юрисконсулт, отдел „Правен”, дирекция „Човешки ресурси, правно и административно обслужване”,
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Тел. 02/ 949 28 17


Дата на откриване: 8.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 21.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари