Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен пправилник на Изпълнителна агенция по околна среда

С предложените промени се постига съответствие на Устройствения правилник на ИАОС с действащото законодателство, вкл. с Устройствения правилник на МОСВ, оптимизация на дейността на ИАОС чрез преструктуриране на дирекциите и прецизиране на техните функции, съобразно изискванията на закона и нуждите на администрацията.

Становища могат да бъдат изпращани на мейл: edno_gishe@moew.government.bg


Дата на откриване: 20.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 22.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари