Обществени консултации

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

С проекта на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 1 от 2009 г. се предлага в наредбата да бъдат оставени само принципните изисквания на европейските стандарти, които имат отношение към планирането и проектирането на площадките за игра, както и към разполагането и монтажа на съоръженията за игра. По този начин определените изисквания в наредбата ще станат по-устойчиви във времето, без да се влияят от регулярните промени в европейските стандарти. Детайлните изисквания към съоръженията за игра (напр. към отвори, въжета, вериги, височини на стъпала и др.) са предмет на спазване основно от техните производители и ако са били полезни при приемането на наредбата през 2009 г. с оглед даване на основни параметри на добрите европейски практики по отношение на съоръженията за игра, то сега определянето на конкретни параметри на съоръженията все повече води до объркване на проектанти, стопани на площадки за игра и на контролните органи, поради непрекъснатите промени в стандартите. Също така включените в наредбата технически изисквания към съоръженията за игра са само част от всички изисквания на серията стандарти БДС EN 1176.


Дата на откриване: 21.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари