Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение (обн., ДВ, бр. 7 от 2022 г.)

Причината, която налага промяна в  Наредба № Н-1 от 2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение (обн., ДВ, бр. 7 от 2022 г.), е възникналата необходимост от прецизиране на разпоредбите относно данните, които се събират и въвеждат в информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ) по чл. 3, електронните административни услуги по чл. 7, т. 6 и 7 и правото на достъп по чл. 10.

Основната цел на предложения проект на Наредба е оптимално функциониране на ИССИ като важен стадий в процеса по изграждане на електронно съдебно изпълнение.


Дата на откриване: 22.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари