Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Предложенията за изменение и допълнение на наредбата целят в максимална степен да оптимизират, електронизират и автоматизират работните процеси в бюрата за съдимост, също така целят и преминаването към електронизиран и автоматизиран обмен на данни.  С предложените промени в наредбата значително се разширява обхвата на лицата, за които може да се заяви и издаде електронно свидетелство за съдимост/електронно служебно свидетелство за съдимост. Детайлизира се информацията, която следва да се съдържа в бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от НК, прецизира се процеса по издаване на свидетелства за съдимост за лица, за които има издаден бюлетин за съдимост и/или бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а от НК.


Дата на откриване: 26.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари