Обществени консултации

Вътрешни правила за организацията и дейността на НКТ за прилагане на насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България

Вътрешните правила за организацията и дейността на НКТ за прилагане на насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България уреждат организацията и дейността на Националната контактна точка (НКТ) за отговорно бизнес поведение в България и координацията й с Работната група  и Надзорния орган на НКТ - Националния икономически съвет (НИС), в качеството му на консултативен орган към Министерския съвет.
Настоящите правила са разработени на основание Решение на Министерския съвет (РМС) № 682/17.09.2021 г. за създаване и организиране на дейността на НКТ за прилагане на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България (наричани по-нататък „Насоките“), изменено с РМС 479/14.07.2022 г.
Съгласно чл. 47 от настоящите правила, се предвижда същите да бъдат приети след провеждане на обществена консултация със заинтерсованите страни.


Дата на откриване: 26.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 9.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари