Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози

В преходните и заключителни разпоредби към Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 2016 г., посл. изм. – ДВ, бр. 8 от 2022 г.) е предвидено от 1 януари 2023 г. Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) да се администрира от Агенцията по вписванията. С оглед реализирането на реформата в областта на особените залози са предложени нормативни промени, необходими за изграждане на новата информационна система на ЦРОЗ, които предвиждат:

  • защита на личните данни;
  • възможност за даване на указания на заявителите;
  • допълнителни проверки, които да се извършват от длъжностните лица по вписванията;
  • прехвърляне на данни от досегашния регистър в базата данни на новата информационна система, както и
  • дължимите действия от служителите на регистъра.

С предложените изменения и допълнения на Закона за особените залози се цели  предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, осигуряване на по-висока степен на защита на интересите на гражданите и обществеността срещу злоупотреба с лични данни и престъпна дейност и  укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната.

 


Дата на откриване: 26.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари