Обществени консултации

Проект на Концепция за Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите

Документът има за цел да предложи концепция за обхвата и структурата на нов Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите (Закона). Законът трябва да очертае елементите на  научноизследователската и иновационна екосистема в страната и да  уреди основните обществени отношения между участниците в нея, така че да се създадат условия за реализация на пълния им потенциал и увеличаване на икономическото и социалното въздействие на инвестициите в научни изследвания и иновации. Това ще допринесе за своевременно реагиране на социалните и глобалните предизвикателства пред българското общество и до модернизирането на българската икономика и растеж.

Приемането на новия Закон има за цел да преодолее съществуващата към момента некоординираност между отделните секторни политики, като предложи действащ механизъм за съгласуваност при създаването и прилагането на обща политика за насърчаване на научните изследвания и на иновациите въз основата на функционални взаимоотношения между институциите. Посредством Закона ще се реализира динамична, резултатно ориентирана и ефективна научноизследователска система, която да подкрепя икономическия растеж и да подобрява качеството на живот в страната, като постепенно преодолее негативните тенденции на „изтичане на мозъци”, знания и средства.


Дата на откриване: 26.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 10.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 октомври 2022 г. 11:39:13 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/30828/