Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на ПМС № 84/06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила ....

Проектът на Постановление за изменение на ПМС № 84/06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, е изготвен от междуведомствена комисия с представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в Република България.

 


Дата на откриване: 10.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.10.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 октомври 2012 г. 16:35:49 ч.
alvinda

йу9уху8ху

8ху8ху8х8ъ

11 октомври 2012 г. 16:35:50 ч.
alvinda

йу9уху8ху

8ху8ху8х8ъ

11 октомври 2012 г. 16:35:50 ч.
alvinda

йу9уху8ху

8ху8ху8х8ъ