Обществени консултации

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца се прецизира нормативната уредба, гарантираща правото на месечни семейни помощи за деца с един или двама починали родители. Промените са свързани с ясното и изрично регламентиране, че облекченият режим за отпускане на месечните помощи по чл. 7 и чл. 8 от ЗСПД (месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование и месечни помощи за отглеждане на дете до една година) е приложим за децата и от двете възможни групи. За още по-голяма яснота се използва формулировката на сегашния чл. 8е от ЗСПД, а именно „деца без право на наследствена пенсия от починал родител“. Отчетена е и хипотезата, в която децата имат право на наследствена пенсия от починал родител.

Предлаганата законодателна промяна ще допринесе и за предотвратяване на различното тълкуване и прилагане на нормативните разпоредби.


 


Дата на откриване: 27.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари