Обществени консултации

Проект на РМС за изменение на национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

С проекта на Решение се предлага удължаване срока за работа по две национални научни програми, чието изпълнение е затруднено от пандемията от COVID-19 и от забавени обществени поръчки.

До 31 юли 2023 г. може да продължат дейностите по програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, а до 31 декември 2023 г.  - по програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)“.

Програмата „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ се изпълнява въз основа на подписани споразумения между Министерството на образованието и науката (МОН) и водещия партньор - Аграрен университет - Пловдив. Удължаването с половин година е необходимо за провеждане на полеви опити, забавени заради закъсняващи доставки на специфични консумативи и реагенти.

В рамките на програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“ седем института на БАН и пет висши училища провеждат изследвания, насочени към разработване на биологично активни средства с екстракти от природни продукти с растителен или животински произход от България. Фокусът е към изучаване на терапевтичния им потенциал за профилактика и лечение на някои социално значими невродегенеративни, онкологични и инфекциозни заболявания.

Заради настъпилите форсмажорни обстоятелства и наложените противоепидемични мерки голяма част от дейностите по програмата не са изпълнени, има и голямо забавяне в процедурите по обществени поръчки за химикали, реактиви, лабораторни консумативи и други необходими за изследванията материали. Удължаването на срока с една година ще позволи пълно и качествено довършване на започнатата работа.


Дата на откриване: 29.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 29.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари