Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

С проектa на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия се привежда действащото законодателство по отношение на доставката на балансиращи услуги в съответствие с правилата, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране, Регламент (ЕС) 2017/1485 от 2 август 2017 г. за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия и Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия. В тази връзка се въвежда 15-минутен период на сетълмент на пазара на балансираща енергия и се предлага нова Методика за определяне на цени на балансираща енергия, която е приложение към правилата, с която се въвежда единна цена за недостиг и излишък за всеки период на сетълмент и статус на регулиране (единна цена за небаланс).

 


Дата на откриване: 29.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 28.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари