Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по фонд „Убежище, миграция и интеграция” и фонд „Вътрешна сигурност“

Основната цел на проекта на Постановлението е хармонизиране на националните правила за допустимост на разходите по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) за периода 2014 - 2020 г. с приетите промени в съответните разпоредби на европейското законодателство, както и хармонизирането им с приети промени в национални законови и подзаконови разпоредби.


Дата на откриване: 29.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари