Обществени консултации

Териториални планове за справедлив преход

Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета oт 24 юни 2021 година за създаване на Фонда за справедлив преход (ФСП) определя като цел на ФСП да се смекчат неблагоприятните последици от климатичния преход чрез подпомагане за най-засегнатите територии и работници и да се насърчи балансиран социално-икономически преход като се предоставя целева финансова подкрепа.

Необходимо условие за отключване на средствата по ФСП (1,178 млн. евро за България, от които 505 млн. евро от Многогодишната финансова рамка и 673 млн. евро от Инструмента „Следващо поколение ЕС“) е разработването на териториални планове за справедлив преход (ТПСП) с хоризонт до 2030 г. съгласно член 11 от Регламента. Тези планове касаят териториите от ниво NUTS3 (области), които ще са най-потърпевши от въглищния преход в следващите години.

В плановете трябва да бъдат посочени и начини за най-ефективно преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства в конкретните региони. Плановете се разработват на базата на изискванията на Фонда за справедлив преход при предварително зададена бланка.

Представяме проектите на териториални планове за справедлив преход на допустимите за България региони на ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник. Плановете се публикуват в съответствие с принципа за партньорство за коментари и реакции от всички заинтересовани страни.

 

Коментари, мнения и препоръки по предложените проекти могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: e-energy@me.government.bg.


Дата на откриване: 2.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 23.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари