Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ извън редовното работно време

При прилагането на действащата към момента Инструкция са констатирани някои непълноти, които обуславят издаването на предлагания нормативен акт.

В проекта на инструкция е въведена възможността да се определя индивидуално работно време и за отделни служители, както поради служебна необходимост по преценка на директорите на дирекции, така и по искане на служител поради здравословни проблеми, засягащи него или негови близки. С въвеждането на тези разпоредби се дава възможност за гъвкаво работно време, при условие че промяната няма да попречи на работния процес.

Въведена е нова разпоредба, регламентираща 12-часова непрекъсната междудневна почивка или 36 часа непрекъсната седмична почивка при полагане на труд извън работното време със съгласието на директора на дирекция. По този начин се осигурява възможност на служителите, които работят след края на определеното работно време, да се възстановят физически с оглед на по-дългия работен ден.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

Очакваният резултат от прилагането му е да се оптимизира редът за разпределяне на работното време, за неговото отчитане и за компенсиране на работата на държавните служители извън редовното работно време в Агенцията.


Дата на откриване: 2.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари