Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образавоние

Предложената нормативна промяна касае текста на чл. 7, ал. 4 от ПМС № 207/1994 г. и има за цел да се стимулира посещаването на училище от всяко дете, което е негово право и задължение, а също на доставчика на социалната услуга да гарантира това право, когато детето е настанено извън семейството. Личните средства, предоставяни на децата, настанени в специализираните институции или в социални услуги от резидентен тип на основание ПМС № 207/03.12.1994 г. имат изключително важна роля за изграждане на социални умения у децата.


Дата на откриване: 15.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари