Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Постановление № 197 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и про

Отговорна дирекция:Човешки ресурси и административно обслужване
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 8.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари