Обществени консултации

Проект на Правилник за ИД на Правилника за устройството и дейността на Информационния център на МО

ИнИнформационният център на МО /ИЦМО/ е второстепенен разпоредител с бюджет за осъществяване на информационната политика на МО чрез използване възможностите на военните аудио-визуални, печатни и електронни средства за масова комуникация: Военен телевизионен канал, вестник „Българска армия” и информационен сайт www.armymedia.bg.

Основните функции на ИЦМО са определени в ПМС № 5 на Министерския съвет от 21.01.2014 г. и Правилника за устройството и дейността на Информационния център на МО.

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Информационен център на Министерството на отбраната се публикува на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

 


Дата на откриване: 9.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари