Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

С проекта за изменение и допълнение на Постановление № 168 от 2015 г. се предлага  да бъдат приети нормативни промени в Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. с оглед постигане на съответствие със сегашния състав на правителството. Като членове на Координационния съвет, наричан накратко „Съветът“, ще бъдат включени заместник министър-председателят по управление на европейските средства и главният секретар на администрацията на Министерския съвет, които ще бъдат ръководители на две от експертните работни групи към Съвета, както и заместник-министър на електронното управление. Направени са и промени с цел прецизиране и актуализиране на функциите на Съвета, които са насочени към още по-ефективно осъществяване на практическата подготовка на страната ни за присъединяване към еврозоната.

Отговорна дирекция:„Икономическа и финансова политика”
E-mail:S.R.Dimitrova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 9.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари