Обществени консултации

Проект на РМС за изменение на РМС № 363/01.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022-2023 година

Предложените с проекта изменения са направени въз основа на получени предложения от Министерството на отбраната и Медицинския университет – София, подкрепено от Министерството на здравеопазването, за утвърждаване на допълнителни места по план-приема на студенти и докторанти в държавните висши училища за учебната 2022 – 2023 година. Министърът на отбраната е предложил и мотивирал утвърждаването на едно допълнително място за прием по специалността от регулираните професии „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и на 18 допълнителни места за прием на курсанти по специалността от регулираните професии „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“. Исканата промяна е продиктувана както от спецификата в приема и обучението на офицери по специалността и наличието на нови структури във въоръжените сили, така и от настъпили сериозни изменения на средата за сигурност в регионален и световен мащаб, оказващи съществено влияние за националната и колективна сигурност. Налице са също така намаляващи възможности за задържане на кадри, притежаващи изискващата се специализирана професионална подготовка. Всичко това налага необходимостта от търсене на допълнителни възможности за привличане, подбор и провеждане на професионална подготовка на кадри за въоръжените сили, за което приоритетно са отговорни военните академии и висшите военни училища. Като краткосрочен подход за решаване на горепосочения проблем е актуализирането на броя на приеманите за обучение курсанти във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за учебната 2022 – 2023 година.


Дата на откриване: 10.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари