Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.

 

Проектът на Постановление е разработен във връзка със започналия нов програмен период 2021-2027 г. и задължението на всяка държава членка  по чл. 38 и следващите от Регламент (ЕС) 2021/1060 да сформира комитети, който да осъществяват мониторинг върху изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ). С приемането на проекта ще се създадат Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските фондове при споделено управление, и комитети за наблюдение на всяка от програмите, съфинансирани от ЕФСУ.

Предвижда се с постановлението да се определят функциите и съставът на комитетите за наблюдение и правила за провеждане на заседанията и вземане на решения. Регламентират се критериите и процедурите за определяне на представители на академичната общност, както и за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в съставите на комитетите за наблюдение.

 

С оглед започналия нов програмен период 2021 – 2027 г. е необходимо своевременното създаване на комитети за наблюдение по програмите. Към 9 август 2022 г. са одобрени от Европейската комисия три програми, съфинансирани от ЕФСУ, за които тече срокът по чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060 за сформиране на мониторингови комитети. В тази връзка на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта на акт, публикуван за обществени консултации, следва да бъде определен в рамките на 14 дни.


Дата на откриване: 15.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари