Обществени консултации

Комисията за регулиране на съобщенията прие проекти на решения за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи и на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проекти на решения за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар № 2 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС) и на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи (пазар № 1 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС).  

Проектите са приети с Решение № 281/11.08.2022 г. и Решение № 282/11.08.2022 г. на КРС.

Пълният текст на проектите на решения, както и мотивите за изготвянето им, са публикувани на страницата на КРС в интернет на адрес www.crc.bg в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от датата на настоящата публикация, на адрес: гр. София 1000, ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на е-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 17.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари