Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Целта на предложения проект е усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба чрез регламентиране на допълнителни възможности за лечението на българските граждани в рамките на законовоопределените процедури. Законът за нормативните актове изисква нормативният акт да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Ето защо с предложения проект се регламентират на подзаконово ниво изискванията, постановени в нормативните актове от по-висока степен – Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за здравето. Правото на достъп на българските граждани до медицинска помощ и услуги следва да се гарантира и закриля от държавата и в този смисъл чрез настоящия проект се предоставя възможност, когато всички алтернативи за лечение са изчерпани, държавата в лицето на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса да обезпечи лечението на лицата до 18-годишна възраст при спазване на всички нормативни изисквания за това.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари