Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ВВМУ

Във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ се обучават курсанти по специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ от специалност „Организация и военни формирования на тактическо ниво“. Съгласно учебен план № 4-106-22 срокът за обучение по специалността е 6 (шест) години.  Предвид продължителността на обучение и годишното повишаване в звание е необходимо на тези курсанти да се присвои предвиденото в чл. 138, ал.2, т. 6 от ЗОВСРБ звание - курсант - офицерски кандидат - 1-ви клас. Предвид изложеното, се предлага допълнение в чл. 83, ал. 1 от правилника чрез създаването на т. 6 като по този начин ще се синхронизира тази разпоредба със горепосочената законова норма.

Проектът се публикува за срок от 30 дни


Дата на откриване: 19.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари