Обществени консултации

Проект на План за интегрирано развитие на Община Сунгурларе 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Сунгурларе (ПИРО) е основен документ за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на местно ниво. ПИРО за периода 2021–2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на действащите в периода 2014–2020 г. общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на съответния регион за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план (ОУП) на общината.

ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

 


Дата на откриване: 19.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сунгурларе
Дата на приключване: 18.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари