Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори се предвиждат мерки за повишаване на безопасността асансьорите в експлоатация. Тези мерки са в изпълнение на Препоръка на Комисията на Европейските общности от 08.06.1995 г. относно повишаване на безопасността на съществуващите асансьори. Изискванията изцяло са насочени към асансьорите, които са пуснати на пазара на Република България преди влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, която въвежда в българското законодателство разпоредбите на Директива 95/16/ЕО, т.е. преди 03.08.2002 г.


Дата на откриване: 18.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари