Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Технически операции“, приет с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 29.10.2013 г., изм. бр. 60 от 2

Дейността на „Държавна агенция Технически операции” (ДАТО), като специализиран орган за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства към Министерския съвет, е уредена със Закона за специалните разузнавателни средства. Изменението и допълнението на Устройствения правилник на ДАТО е свързано с оптимизиране на организацията, актуализиране на функционалните компетентности и частично преразпределение на функции между съответни дирекции в Агенцията.


Дата на откриване: 19.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари