Обществени консултации

Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“

На основание чл. 26, ал.3 и 4 от ЗНА, всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища по така предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение. Становищата могат да се внасят в Община Белене, гр.Белене, ул.”България” № 35, е-mail: obshtina@belene.egov.bg
 


Дата на откриване: 19.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 18.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари