Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Във връзка с промените в структурата на Министерския съвет по силата на издадения от Президента на Република България Указ № 212 за назначаване на служебно правителство от 2 август 2022 г. е констатирана необходимост от извършване на промени в нормативната уредба, регламентираща управлението на средствата от ЕС.
 
С проекта на Постановление се предвижда актуализация на състава на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз в съответствие с новата структура на правителството и осигуряване непрекъсваемост при изпълнението на функциите на съветите.
 
С оглед актуалния състав на Министерския съвет се прецизират и наименованията на органите на изпълнителната власт, на които е възложено изпълнението на съответните нормативни актове.
 
С оглед променената структура на Министерския съвет е необходимо своевременното изменение на нормативната уредба, свързана с  управлението на средствата от ЕС.  В тази връзка на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта на акт, публикуван за обществени консултации, следва да бъде  определен в рамките на 14 дни.
 

 


Дата на откриване: 19.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари