Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Описание на консултацията:

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се изменят: Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа (САР), Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г., както и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Измененията и допълненията са свързани с новата структура и състав на Министерския съвет, както и с актуализиране на някои текстове, свързани с организацията на работа на съвета.

Вносител на проекта на акт в Министерския съвет:

Заместник министър-председател по управление на европейските средства

Отговорна институция за провеждане на консултацията:

Администрация на Министерския съвет

Адрес на отговорната институция:

бул. „Княз Александър Дондуков“ 1

Отговорно звено за провеждане на консултацията:

Дирекция „Модернизация на администрацията“

Лица за контакт:

(имена, адрес на електронна поща и телефонен номер)

Диана Дончева,

d.doncheva@government.bg

тел. 02 940 24 94

Начини за представяне на предложения и становища:

  • Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
  • електронна поща на посочените адреси;
  • Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
  • официалния адрес за кореспонденция.

Мотиви за срок, по-кратък от 30 дни на консултацията (ако е приложимо):

Проектът на постановление е публикуван на Портала за обществени консултации за период от 14 дни с оглед необходимостта от осигуряване на ефективно функциониране на съвета.

 

 


Дата на откриване: 22.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари