Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 228/20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България

Предложените с проекта на акт изменения и допълнения в Постановление № 228 на Министерския съвет от 20 май 1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (ПМС № 228/1997 г.) са изготвени въз основа на последните промени в Закона за висшето образование, направени с § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

С предлаганите промени в ПМС № 228/1997 г. се цели разширяване и укрепване на образованието като едно от най-приоритетните направления на българската политика по отношение на Република Северна Македония и на българите, живеещи там. Цели се усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяването на прием за обучение в държавни висши училища на студенти от Република Северна Македония. В резултат на промените ще продължи провежданата дългогодишна политика от страна на българската държава за привличане на македонски граждани чрез предоставяне на облекчен ред за прием за обучение в български висши училища.


Дата на откриване: 22.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 септември 2022 г. 13:17:40 ч.
Михайлова123

Дискриминация

В §4, чл.3, ал.3 се казва "Студентите и докторантите, приети по реда на това постановление, се освобождават от заплащане на такси за кандидатстване и за обучение и се обучават при условията за български граждани по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето образование.“

В §6, Чл. 5."Средствата за стипендии и разходите за обучение на студентите и докторантите по чл. 3 се осигуряват ежегодно от държавния бюджет чрез бюджетите на съответните висши училища.“

Поради какви съображения се допуска това дискриминативно отношение към българските деца?

09 септември 2022 г. 11:15:41 ч.
Ryslan4o_52

ДИСКРИМИНАЦИЯ

БЪЛГАРСКИ ДЕЦА НЯМА ЛИ ?

КАКВА Е ТАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ ?

В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ КОЛКО БЪЛГАРСКИ ДЕЦА ЩЕ ОТИДАТ ДА УЧАТ И КАКВИ СПЕЦИАЛНОСТИ ?

ИМА ТОЛКОВА УМНИ ДЕЦА, НА КОЙТО НЕ ИМ СЕ ДАВА ШАНС.