Обществени консултации

Консултационен документ във връзка с извършване на цялостна, предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който ще се транспонират разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/514

Консултации във връзка с изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се въвеждат в разпоредбите на българското законодателство правилата на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, като се предвиждат правила относно предоставянето и обмена на информация за продавачи, опериращи на цифрови платформи.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 23.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари