Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

С проекта на Наредба се предвиждат промени в Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи предвид извършените структурни промени в МВР със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.), като същата се привежда в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и актуалната структура на министерството. В тази връзка се предвижда да се прецизират разпоредбите относно наименованията на структурите и техните звена, настъпили вследствие на създадените Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (чл. 39, ал. 5 от ЗМВР) и сектори „Специални тактически действия“ (чл. 44 от ЗМВР), както и разпоредбите, свързани с определяне на униформеното и работното облекло съобразно спецификата на изпълняваните от тях дейности, като се промени съдържанието на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и Приложение № 2 към чл. 3, ал. 4 от Наредбата (видовете униформено и работно облекло, елементите на видовете униформено и работно облекло, емблемите за облеклото и останалите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР). В тази връзка съобразно обхвата на урежданата с Наредбата материя, по предложение на структурите ползватели в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. са добавени нови видове униформено и работно облекло за служебно ползване. Актуализирани са и сроковете за ползване на униформеното облекло за държавните служители от МВР (Приложение № 3 към чл. 3, ал. 5 от Наредбата).


Дата на откриване: 26.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари