Обществени консултации

Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза”

Настоящият проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза” e изготвен във връзка с измененията и допълненията в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), чл. 24 п, ал. 3, обнародвани в Държавен вестник бр. 22 от 18 март 2022 г.


Дата на откриване: 30.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 13.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 септември 2022 г. 15:01:21 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на Българска стопанска камара е публикувано на адрес: 

https://bia-bg.com/standpoint/view/30720/

13 септември 2022 г. 17:10:13 ч.
besco

Становище на Българската стартъп асоциация

 Становището е достъпно на следния линк: 

https://besco.bg/blog/stanovishche-otnosno-proekt-na-naredba-za-usloviyata-i-reda-za-izdavane-udlzhavane-i-otnemane-na-udostoverenie-za-visokotehnologichen-i-ili-inovativen-proekt-narechen-startp-viza-1