Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи"

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" има за цел да оптимизира процеси и дейности в структурата на Центъра и да приведе числеността на административните звена в структурата в съответствие с новите нормативи за численост съгласно Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

Промените са насочени и към синхронизиране разпоредбите на Правилника на Центъра с последните изменения на Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, преити с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.


Дата на откриване: 22.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 5.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари