Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Работник в производство на облекло“

С настоящата наредба се приема държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Шивач“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Шивач“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.


Дата на откриване: 30.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари