Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Политика за участието на държавата в публичните предприятия

С проекта на Решение на Министерския съвет се одобрява Политика за участието на държавата в публичните предприятия, разработена от Агенцията за публичните предприятия и контрол в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия въз основа на представените от тях становища на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и при съобразяване на нормативните изисквания.

Съдържанието на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия има нормативно установеното съдържание, включително дава информация относно съображенията, поради които държавата участва в публичните предприятия, данни за очакваното им развитие, техния брой, общата стойност на собствения им капитал, разпределението по икономически дейности и дял в брутния вътрешен продукт. Определени са дългосрочните финансови и нефинансови цели, които държавата си поставя с участието си в публичните предприятия, както и показатели за изпълнението им.

Като резултат от одобряването на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия ще бъдат изпълнени определени ангажименти на Република България по Националния план за възстановяване и устойчивост във връзка с подобряване на рамката за управление на публичните предприятия.

Контактна информация: Гергана Славкова, дирекция „Правна“, АППК, 02/9701 615.


Дата на откриване: 31.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 септември 2022 г. 17:28:31 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/30757/