Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Предложеният проект касае възможностите за предписване на лекарствени продукти на рецептурна бланка с бял цвят. Причините които налагат извършването на промяна в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти са породени от необходимостта от предоставяне на алтернативни възможности при предписване на лекарствени продукти както електронно, така и на хартиен носител.

С Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 107 от 2020 г.) се въведе ред за предписване и отпускане на лекарствени продукти в електронна среда, чрез генериране от медицинските специалисти на електронни предписания и последващото им изпълнение в аптеките. Регламентира се и преходен период, в който е в сила  възможността за предписване на посочените рецепти на хартиен носител или с електронно предписание.

С Наредбата за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр.  37 от 2021 г.) се удължи до 31 май 2021 г. преходния период, в който издадените рецепти на хартиен носител се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност. С направеното изменение  се даде възможност на медицинските специалисти, които имат право да предписват лекарствени продукти, да се приспособят напълно към новия ред и да надградят медицинския си софтуер.

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр.  53 от 2022 г.) се предвиди възможност след 1 ноември 2022 г. да се премине към изцяло електронно предписание, като се предвидиха някои изключения, в които лекарствени продукти могат да се изписват на хартиен носител.

След извършването на обстоен и задълбочен анализ относно възможностите за предписване на лекарствени продукти на електронен и/или хартиен носител се стигна до обоснования извод, че е необходимо да се извърши промяна в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Необходимата промяна се изразява в това да се създаде паралелна възможност лекарствените продукти, предписвани на обикновена бяла рецепта, да могат да се издават както електронно, така и на хартиен носител. Основни затруднения срещат медицинските специалисти, които нямат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и на които се налага да извършат допълнителни разходи по внедряване на медицински софтуер за предписване на лекарствени продукти, както и лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които предписват лекарствени продукти на рецептурна бланка с бял цвят на хоспитализирани пациенти в съответното лечебно заведение. Във всички европейски държави, с изключение на една – Естония, е предвидена възможност за предписване на лекарствени продукти както електронно, така и на хартиен носител.

Целта на предложения проект е да се даде възможност на всички медицински специалисти да предписват лекарствени продукти на рецептурни бланки с бял цвят както електронно, така и на хартиен носител. С предложената алтернатива ще се осигури и гарантира пълния достъп на населението до лекарствени продукти, включително продължаване на възможността за предписване на лекарствени продукти при домашни посещения на пациенти от лекари.

Очакваният резултат от промените е да се предостави възможност на изпълнителите на медицинска помощ да предписват рецепти върху рецептурна бланка с бял цвят както електронно, така и на хартиен носител. По този начин ще се обезпечат възможностите за предписване на лекарствени продукти от съответните медицински специалисти, независимо дали същите притежават внедрен софтуер съобразно правилата за издаване на електронно предписание.

Предложеният проект на акт няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет, нито ще създаде финансова тежест за посочените по-горе заинтересовани лица.

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, че обществените отношения, предмет на проекта на тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 5.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 септември 2022 г. 19:07:26 ч.
simonmana

Несъгласен

Това предложение е с цел лишаването на пациентите от електронни рецепти, от единици на брой медицински специалисти които ОТЛАЗВАТ да ги издават. Медицинския софтуер на пазара е напълно актуален и може да бъде ползван за издаване на елелтронни рецепти.

https://www.is-bg.net/bg/news/222

Тук става въпрос за единици лекари които отказват просто да си обновят софтуер. Това не е основателна причина да се лишават пациентите им от електронни рецепти. В крайна сметка ще дойде моментът в който ще си обновят софтуера. Въпрос на време е. Време което имаха тъй като щедро им беше отложено пълното навлизане на новата наредба. Две години е напълно адекватно време. Предвид факта, че лекаря не разработва софтуерното решение, а само ползва автоматичен процес за обновяване предоставен от тях, отнемащ минути.

Друго, има практика слабо населени места да бъдат обслужвани от един лекар. Ако издаде грешна хартиена рецепта. Лишава пациента от разработеното решение при е рецептите. 

https://www.is-bg.net/bg/news/263

Липсата на ерецепта лишава пациента и от е-преглед 

https://www.is-bg.net/bg/news/244

Смятам, че да се позволи на лекари да лишават граждани от достъп. Само защото са избрали този определен лекар би било против интересите на самите граждани както и на държавата и нейното желание за добра и обстойна здравноосигурителна система. Както и обезсмисля и ощетява държавата от нейната инвестиция в здравеопазването и прилежащите информационни системи и решения.

 

 

 

07 септември 2022 г. 16:38:37 ч.
afflictor

Голяма крачка назад

Това беше единствената реална стъпка към безконтролната продажба на лекарства от аптеките, злоупотребата с антибиотици и свързаната с това резистентност.

Не разбирам, защо ако проблемът е с достъпът до софтуер, той не бъде предоставен безплатно в частта си за а изписване на електронни рецепти. Или още по-добре да бъде разработена система която да позволява чрез браузър или приложение да бъдат изписвани рецепти от лекарите които нямат достъп до специализирания совтуер в болниците или лекарските кабинети.

Вярно е, че подобно решение е непопулярно в Европа, но там е и "непопулярна" безконтролната продажба на лекарствени препарати по лекарско предписание без рецепта.

12 септември 2022 г. 17:31:20 ч.
simonmana

Несъгласен

В скорошно изявление. Обърканият доктор Маджаров несъвестно се опита да приравни желанието на единица бройки лични лекари към желанието на широкото общество и лекарите извън клуба му. Техните желание да има паралелно хартиени и електронни рецепти за едни, но не за други медикаменти а напълно субективно и абстрактно решение. Или електронните рецепти им пречат или не. Не може от една страна да твърдят, че им спират работата за бели рецепти, а да ги искат за жълти рецепти където работейки по същите закони, не им пречи. Това пълно изявление на самоволност и чувство за безконтрол, показва нуждата на държавата и нейната здравна каса да контролира напълно отпусканите лекарства за да защити пациентите от подобна некомпетентност. 

Изложенията аргумент след това относно антибиотиците е изцяло смешен. Един чул че някой си Еди какво си взел намерил и тема подобни. Това е несериозно и да си базира аргументите на такива чисти измислици които парадира за слухове. Е потресаващо. Слухове не са аргументи д-р. Маджаров.

Д-р. Маджаров също се похвали с цифри за изкарани електронни рецепти. Похвали се, че работят и че масоусе използват без никакви затруднения. Което директно обезсмисля целия проект за изменение.Щом БЛС колегия успешно е успяла да се адаптира в нейната си напреднала възраст към тази елементарна система за издаване на рецепти, то няма какво да се обсъжда. 

Д-р. Маджаров в неговата безкрайна мъдрост поиска контрол от държавата. Относно складовете на аптеките. Иронията, явно се е изгубила. Предвид времето което той изгуби в опозиция на държавен контрол над рецептите.Желанието на държавата и гражданите за напълно и единствено електронни рецепти и желанието на този доктор за контрол над складовете не само, че не са взаимноизключващи се, но и би дал най-добър ефект когато работят заедно без хвърчащи хартийки под формата на хартиени рецепти.

След недомисленото изявление на БЛС. Предложението за изменение още повече показва, че хартиените рецепти са излишни.