Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление №208 от 27.09.2017г. на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет се допълва Постановление № 208 от 27.09.2017г. на Министерския съвет, като Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) да бъде допълнен към юридическите лица, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите. Новите текстове допълват и общата численост на персонала на НИМХ към административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители по бюджета на Министерство на околната среда и водите.

Становищата могат да бъдат изпращани на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg


Дата на откриване: 5.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 5.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари