Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата

Проект на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. и доп., бр. 14 и бр. 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., изм. и доп., бр. 1 от 2013 г. и бр. 90 от 2016 г.)

Цели се улесняване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Отпада изискването за предоставяне на информация или документи, които са налични при административен или друг орган, които ще се осигуряват служебно.

Част от документите ще се съгласуват по служебен път с органите на Министерството на вътрешните работи.

С промените се определя 14-дневен срок за извършване на оглед и съставяне на протокол от него.

С измененията се дава възможност, по изключение и при спазване на допълнителни мерки за безопасност, да се изграждат нови пътни връзки към търговски крайпътни обекти в зоните за престрояване преди кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Въвежда се облекчена процедура за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект. С промените в наредбата се стандартизират услугите на общините, свързани със специалното ползване на пътищата, прецизират се текстове и тя се привежда в съответствие с вече направени изменения в нормативната уредба.

 


Дата на откриване: 9.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 10.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари